Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, chỉ thị môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, chỉ thị môi trường được hiểu là gì?

A. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường phục vụ cho mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường

B. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh số liệu về ô nhiễm môi trường phục vụ cho mục đích đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường

C. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các nguy cơ có tác động xấu đến môi trường do chủ đầu tư dự án lập nhằm phục vụ mục đích quản lý nhà nước về môi trường

D. Chỉ thị môi trường là thông số cơ bản phản ánh các yếu tố đặc trưng của môi trường do cơ quan có thẩm quyền lập và cung cấp cho cộng đồng dân cư nhằm giám sát và bảo vệ môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site