Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Chính sách ngăn ngừa ô nhiễm, khôi phục hậu quả môi trường có quy định những giải pháp tài chính gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Chính sách ngăn ngừa ô nhiễm, khôi phục hậu quả môi trường có quy định những giải pháp tài chính gì?

A. Chi ngân sách cho đầu tư, khôi phục, khắc phục hậu quả môi trường. Thu nằm huy động thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường

B. Chi ngân sách cho đầu tư khôi phục, khắc phục hậu quả môi trường; Vay vốn nước ngoài để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường

C. Thu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường; Vay vốn nuớc ngoài để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường

D. Thu cho ngân sách khắc phục hậu quả môi trường, hoạt động bảo vệ môi trường; Chi ngân sách cho đầu tư khôi phục môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site