Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cơ quan nào có trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, cơ quan nào có trách nhiệm lập quy hoạch bảo vệ môi trường?

A. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức xây dựng nôi dung hoặc laajo quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn

B. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường cho từng khu vực; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng nội dung hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn

C. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; Sở Tài Nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng nội dung hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn

D. Bộ Tài nguyên và môi trường tổ chức lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng nôi dung hoặc lập quy hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site