Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Hệ sinh thái được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Hệ sinh thái được hiểu là gì?

A. Quần thể tự nhiên trong vùng nhất định, có tác động qua lại lẫn nhau

B. Quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiên cùng tồn tại, phát triển, có tác động qua lại với nhau

C. Quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý nhất định, mọi sinh vật đều tác động qua lại

D. Quần thể tự nhiên trong một vùng nhất định, mọi sinh vật đều tồn tại và phát triển

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site