Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, những đối tượng nào phải có bản kế hoạch bảo vệ môi trường?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, những đối tượng nào phải có bản kế hoạch bảo vệ môi trường?

A. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình có nguồn gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

B. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc quy định phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

C. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường

D. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc quy định phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site