Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Quan trắc môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Quan trắc môi trường được hiểu là gì?

A. Sự theo dõi có hệ thống về tình hình môi trường để có những thông tin chính xác cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

B. Sự theo dõi có hệ thống của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình môi trường để đánh giá về tình hình thực tế của môi trường

C. Sự theo dõi có hệ thống về tình hình môi trường nhằm cung cấp thông tin môi trường cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Sự theo dõi có hệ thống về môi trường nhằm cung cấp thông tin để đánh giá hiện trạng môi trường, các tác động xấu đối với môi trường

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:50 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site