Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Sức chịu tải của môi trường được hiểu là gì?

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện hành, Sức chịu tải của môi trường được hiểu là gì?

A. Giới hạn cho phép mà môi trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm

B. Giới hạn mà môi trường có thể tiếp nhận các chất thải ra của doanh nghiệp

C. Giới hạn mà môi trường có thể tiếp nhận các chất độc thải ra

D. Giới hạn mà môi trường có thể tiếp nhận các bụi, chất khí, chất lỏng, khói thải ra

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site