Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014, Chính phủ cần thực hiện nhiệm vụ gì để ứng phó với biến đổi khí học:

Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014, Chính phủ cần thực hiện nhiệm vụ gì để ứng phó với biến đổi khí học:

A. Chính phủ có chính sách hợp tác quốc tế thu hút đầu tư, hỗ trợ tài chính, phát triển và chuyển giao công nghệ, tăng cường năng lực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế xanh

B. Chính phủ quy định lộ trình, phương thức tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và cam kết tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

C. Chính phủ cần có chính sách khuyến khích thực thi những phương án cắt giảm khí thải. lựa chọn chính sách để cắt giảm lượng khí thải ở quy mô cần thiết nhằm bảo đảm sự ổn định, trong khi vẫn tiếp tục tăng trưởng kinh tế

D. Chính phủ cần xây dựng thể chế, xây dụng Chương trình, Mục tiêu quốc gia, giao nhiệm vụ điều phói các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các bộ/ ngành

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site