Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014, những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm?

A. Khai thác, kinh doanh, tiêu thụ các loài thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm

B. Nhập khẩu, quá cảnh chất thải từ nước ngoài

C. Phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên thiên nhiên

D. Câu a, b, c đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này