Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên?

Theo Luật bảo vệ môi trường năm 2014 thì cơ quan nào thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên?

A. Ủy ban nhân dân cấp huyện

B. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Phòng Tài nguyên và Môi trường của 1 trong 2 huyện/TP

D. Phòng Tài nguyên và Môi trường của cả 2 huyện/TP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site