Theo Luật bảo vệ tài nguyên nước 2012, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước để sản xuất nông nghiệp cần phải:

Theo Luật bảo vệ tài nguyên nước 2012, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước để sản xuất nông nghiệp cần phải:

A. Bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, không gây ô nhiễm nguồn nước

B. Có biện pháp tiết kiệm nược, phòng, chống chua, mặn, xói mòn đất và bảo đảm không gây ô nhiễm nguồn nước

C. Tuân theo quy trình vận hành khai thác, sử dụng nguồn nước, không gây ô nhiễm nguồn nước

D. Phải đảm bảo sử dụng tổng hợp, đa mục tiêu, trừ trường khai thác, sử dụng nước với quy mô nhỏ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site