Theo Luật BHXH 2014  từ 01/01/2016 trở đi, trường hợp nào sau đây không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng?

Theo Luật BHXH 2014  từ 01/01/2016 trở đi, trường hợp nào sau đây không bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng?

A. Đang chấp hành hình phạt tù giam

B. Xuất cảnh trái phép

C. Bị Toà án tuyên bố là mất tích.

D. Có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này