Theo Luật Đầu tư công năm 2014, sửa đổi năm 2019, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương?

Theo Luật Đầu tư công năm 2014, sửa đổi năm 2019, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương?

A. Bộ, ngành liên quan

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chính phủ

D. Quốc hội

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!