Theo Luật đầu tư năm 2014, nhà đầu tư là cá nhân bao gồm những cá nhân nào?

Theo Luật đầu tư năm 2014, nhà đầu tư là cá nhân bao gồm những cá nhân nào?

A. Hộ kinh doanh, cá nhân người Việt Nam kinh doanh

B. Cá nhân nước ngoài; Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam

C. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

D. Tất cả các tổ chức được nêu tại phương án trả lời A, B và C nói trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!