Theo Luật Doanh Nghiệp, việc góp vốn thành lập công ty của thành viên là:

Theo Luật Doanh Nghiệp, việc góp vốn thành lập công ty của thành viên là:

A. Quyền của thành viên

B. Nghĩa vụ của thành viên

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:34 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site