Theo luật GD thì Chương I- Những quy định chung gồm bao nhiêu điều?

Theo luật GD thì Chương I- Những quy định chung gồm bao nhiêu điều?

A. 15 điều

B. 20 điều

C. 25 điều

D. 30 điều

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này