Theo luật GD thì Chương III- Nhà trường và các cơ sở GD khác gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

Theo luật GD thì Chương III- Nhà trường và các cơ sở GD khác gồm bao nhiêu mục bao nhiêu điều?

A. 3 mục, 10 điều

B. 3 mục, 12 điều

C. 3 mục, 13 điều

D. 3 mục, 14 điều

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này