Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

Theo Luật giáo dục 2019. Có bao nhiêu hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này