Theo Luật giáo dục 2019. “Độc lập, khách quan, đúng pháp luật” là?

Theo Luật giáo dục 2019. “Độc lập, khách quan, đúng pháp luật” là?

A. Đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục

B. Mục tiêu kiểm định chất lượng giáo dục

C. Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site