Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?

Theo Luật giáo dục 2019. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm cấp học nào?

A. Mầm non; tiểu học và cấp trung học cơ sở

B. Tiểu học và cấp trung học cơ sở

C. Tiểu học; cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!