Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông gồm?

Theo Luật Giáo dục 2019. Giáo dục phổ thông gồm?

A. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông

B. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông và bổ túc văn hoá

C. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở

D. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site