Theo Luật giáo dục 2019. Mô-đun là?

Theo Luật giáo dục 2019. Mô-đun là?

A. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định.

B.  Hình thức tổ chức quá trình giáo dục, đào tạo theo năm học.

C. Kiến thức, kỹ năng cơ bản, cốt lõi trong chương trình giáo dục trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để có thể tiếp tục học trình độ giáo dục nghề nghiệp cao hơn.

D. Đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức, kỹ năng và thái độ một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hiện trọn vẹn một hoặc một số công việc của một nghề.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Theo Luật giáo dục 2019. Mô-đun là?

Bạn đang xem: Theo Luật giáo dục 2019. Mô-đun là? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP