Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án nào sau đây là đúng?

Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án nào sau đây là đúng?

A. Giáo viên tiểu học đó là “Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên”

B. Bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

C. Không bắt buộc tất cả giáo viên tiểu học có bằng sư phạm

D. Tất cả phương án đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này