Theo Luật Lao động hiện hành, nếu phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả lương như thế nào?

Theo Luật Lao động hiện hành, nếu phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả lương như thế nào?

A. Người lao động được trả đủ tiền lương

B. Người lao động được trả một nửa tiền lương

C. Người lao động được trả lương theo thoả thuận của hai bên

D. Người lao động được trả đủ tiền lương cộng thêm tiền bồi thường do phải ngừng việc.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này