Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP, mục đích của ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để:

Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP, mục đích của ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để:

A. Đảm bảo nghĩa vụ phục hồi môi trường do hoạt động nhập khẩu phế liệu gây ra

B. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu luôn nhận thức được trách nhiệm của mình, từ đó có trách nhiệm phục hồi môi trường do hoạt động nhập khẩu phế liệu gây ra

C. Thanh toán toàn bộ các khoản chi phí để xử lý phế liệu nhập khẩu vi phạm không thể tái xuất được

D. Bảo đảm thổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site