Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP, quan trắc vệc xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp cần phải:

Theo nghị định 38/2015/NĐ-CP, quan trắc vệc xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khu công nghiệp cần phải:

A. Quan trắc nước thải tự động, các thông số quan trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra. pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc trưng theo loại hình

B. Quan trắc nước thải tự động, liên tự, hoạt động ổn định, được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định

C. Quan trắc định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật.

D. Quan trắc định kỳ và phải lưu giữ kết quả quan trắc môi trường tự động dưới dạng tệp điện tử; bản gốc báo cáo kết quả quan trắc định kỳ, bản gốc phiếu trả kết quả phân tích trong thời gian tối thiểu 03 năm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site