Theo pháp luật hiện hành, biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi đưa vào danh mục bao gồm:

Theo pháp luật hiện hành, biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đối với cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khi đưa vào danh mục bao gồm:

A. Di dời địa điểm đến vi trí phù hợp; cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật; cải tạ, phục hồi môi trường

B. Di dời địa điểm đến vị trí phù hợp; cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải; xây dựng kế hoạch, quy hoạch cải tạo, phục hồi môi trường

C. Cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật; phòng tránh sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường

D. Di dời địa điểm đến vị trí phù hợp; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site