Theo pháp luật hiện hành trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề?

Theo pháp luật hiện hành trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất tại làng nghề?

A. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nếu trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản kể hoạch bảo vệ môi trường

B. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường

C. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường

D. Triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc báo cáo các biện pháp bảo vệ môi trường

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site