Theo pháp luật về du lịch hiện hành, biển hiện phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch bị thu hồi trong các trường hợp nào?

Theo pháp luật về du lịch hiện hành, biển hiện phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch bị thu hồi trong các trường hợp nào?

A. Không bảo đảm điều kiện của người điểu khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

B. Phương tiện vận tải bị tai nạn giao thông, không còn đảm bảo trạng thái kỹ thuật hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện bị thu hồi

C. Cho mượn biển hiệu đã được cấp để gắn vào phương tiện khác.

D. Tất cả các đáp án.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site