Theo pháp luật về du lịch hiện hành, Chương trình du lịch được hiểu là gì?

Theo pháp luật về du lịch hiện hành, Chương trình du lịch được hiểu là gì?

A. Là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc

B. Là văn bản thể hiện kế hoạch, công việc,dịch vụ được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc trong chuyến đi

C. Là văn bản thể hiện kế hoạch, công việc và chi phí được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi

D. Là tài liệu thể hiện kế hoạch, công việc và hành lý được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc của chuyến đi

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site