Theo pháp luật về du lịch hiện hành, Sản phẩm du lịch được hiểu là gì?

Theo pháp luật về du lịch hiện hành, Sản phẩm du lịch được hiểu là gì?

A. Là tập hợp các dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

B. Là tập hợp các hàng hòa trên cơ sở khai thác giá trị tài nghuyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

C. Là tập hợp các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam làm ra hoặc gia công để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

D. Là tập hợp các hàng hóa, dịch vụ trên cơ sở khai thác giá trị tài nguyên du lịch để thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site