Theo quy định của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trường hợp nào không phải thực hiện tham vấn ý kiến về đề án chi tiết?

Theo quy định của thông tư 26/2015/TT-BTNMT thì trường hợp nào không phải thực hiện tham vấn ý kiến về đề án chi tiết?

A. Cơ sở nằm trong khu, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án chi tiết

B. Cơ sở nằm trên vùng biển chưa xác định cụ thể được trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã

C. Cơ sở thuộc bí mật an ninh, quốc phòng

D. Các câu a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site