Theo WTO, các hiệp định thương mại về sở hữu trí tuệ (TRIPS) gồm những quy định chủ yếu về?

Theo WTO, các hiệp định thương mại về sở hữu trí tuệ (TRIPS) gồm những quy định chủ yếu về?

A. Quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, các bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế phát minh, bố trí mạch tích hợp, bí quyết thương mại

B. Quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, về chỉ dẫn địa lí, các bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế phát minh, bản sơ đồ bố trí mạch tích hợp, bí quyết thương mại. các hợp đồng li-xăng (license)

C. Quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, các bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế phát minh, bố trí mạch tích hợp, bí quyết thương mại, mẫu mã các loại sản phẩm

D. Quyền tác giả, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ, các bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế phát minh, bố trí mạch tích hợp, bí quyết thương mại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site