Theo WTO về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ít nhất trong thời gian mấy năm?

Theo WTO về bảo hộ sở hữu trí tuệ, bản vẽ và kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ ít nhất trong thời gian mấy năm?

A. Từ 5 đến 10 năm

B. Trong vòng 10 năm

C. Từ 4 đến 10 năm

D. Từ 7 đến 10 năm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site