Theo WTO về đầu tư nước ngoài, thế nào là đầu tư tư nhân nước ngoài?

Theo WTO về đầu tư nước ngoài, thế nào là đầu tư tư nhân nước ngoài?

A. Là các cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào lãnh thổ một quốc gia dưới hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp

B. Là cá nhân nước này đầu tư vốn vào một quốc gia khác để kinh doanh

C. Là các tổ chức kinh tế này đầu tư vào một quốc gia khác nhằm phát triển kinh tế cho quốc gia đó

D. Là tư nhân nước này đầu tư vốn vào nước kia

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site