Thiết bị giao diện nối tiếp UART8250/16450 có chức năng

Thiết bị giao diện nối tiếp UART8250/16450 có chức năng

A. chuyển 1 byte dữ liệu (nhận từ CPU) dạng song song thành dạng nối tiếp…

B. nhận 1 byte dữ liệu dạng nối tiếp và chuyển thành dạng song song ..

C. nhận 1 byte dữ liệu dạng nối tiếp chuyển thành dạng song song và ngược lại

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này