Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?

 Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho:  Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?

Bạn đang xem:  Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP