Thiết bị Repeater xử lý ở:

Thiết bị Repeater xử lý ở:

A. Tầng 1: Vật lý

B.  Tầng 2: Data Link

C. Tầng 3: Network

D. Tầng 4 trở lên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiết bị Repeater xử lý ở:

Bạn đang xem: Thiết bị Repeater xử lý ở: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP