Thiếu enzyme nào gây bệnh Farber:

 Thiếu enzyme nào gây bệnh Farber:

A. α-Galactosidase

B. Ceramidase

C. β-Glucocerebrosidase

D. Arylsulphatase A.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho:  Thiếu enzyme nào gây bệnh Farber:

Bạn đang xem:  Thiếu enzyme nào gây bệnh Farber: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP