Thiểu niệu, vô niệu có thể gặp trong:

Thiểu niệu, vô niệu có thể gặp trong:

A. Viêm cầu thận cấp

B. Bỏng nặng

C. Viêm ống thận cấp

D. Câu A, B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiểu niệu, vô niệu có thể gặp trong:

Bạn đang xem: Thiểu niệu, vô niệu có thể gặp trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!