Thiếu vitamin B2 thường gây thiếu vitamin nào sau đây:

Thiếu vitamin B2 thường gây thiếu vitamin nào sau đây:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B6

C. Vitamin B5

D. Vitamin B8

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này