Thiếu vitamin nào sau đây gây bệnh pellagra:

Thiếu vitamin nào sau đây gây bệnh pellagra:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thiếu vitamin nào sau đây gây bệnh pellagra:

Bạn đang xem: Thiếu vitamin nào sau đây gây bệnh pellagra: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP