Thiếu vitamin nào sau đây gây rối loạn thần kinh và thiếu máu hồng cầu to:

Thiếu vitamin nào sau đây gây rối loạn thần kinh và thiếu máu hồng cầu to:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B3

C. Vitamin B6

D. Vitamin B12

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site