Thời gian bán hủy của Cimetidin

Thời gian bán hủy của Cimetidin

A. 1giờ

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thời gian bán hủy của Cimetidin

Bạn đang xem: Thời gian bán hủy của Cimetidin trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP