Thời gian được giảm giá với điều kiện “2/10, net 60” là:

Thời gian được giảm giá với điều kiện “2/10, net 60” là:

A. 30 ngày

B. 10 ngày

C. 60 ngày

D. 40 ngày

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site