Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là:

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là:

A. 5 ngày hoặc 15 ngày, tùy trường hợp phải quyết định hay không phải quyết định chủ trương đầu tư

B. 15 ngày

C. 3 ngày

D. 5 ngày

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này