Thời kỳ hôn nhân là gì?

Thời kỳ hôn nhân là gì?

A. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày bắt đầu yêu nhau cho đến lúc hết yêu

B. Là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.

C. Cả 2 ý trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Theo Khoản 13 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì “Thời kỳ hôn nhân là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân.”

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thời kỳ hôn nhân là gì?

Bạn đang xem: Thời kỳ hôn nhân là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP