Thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Kennơđi (1961 – 1964), chính quyền Sài Gòn bị Mỹ thay đổi mấy lần? 

Thời kỳ Mỹ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Kennơđi (1961 – 1964), chính quyền Sài Gòn bị Mỹ thay đổi mấy lần? 

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site