Thời kỳ ủ bệnh của viêm phong có thể rất lâu dài (5 – 10 năm)?

Thời kỳ ủ bệnh của viêm phong có thể rất lâu dài (5 – 10 năm)?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này