Thông thường, chứng chỉ tiền gửi có:

Thông thường, chứng chỉ tiền gửi có:

A. Lợi suất cao hơn lợi suất của tín phiếu kho bạc.

B. Lợi suất thấp hơn lợi suất của tín phiếu kho bạc. 

C. Không thể kết luận được  

D. Cả a và c

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Thông thường, chứng chỉ tiền gửi có:

Bạn đang xem: Thông thường, chứng chỉ tiền gửi có: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site